Истината за мрежовия маркетинг

Свобода да изпълняваме мечтите си, достатъчно пари, за да можем да си позволим това и свободно време за всичко, което пожелаем да направим. Не си ли мечтаем за това? За съжаление, всички ние се нуждаем от средства, за да задоволяваме определени потребности. Какво се получава обаче на практика? 99% от нас изкарват тези пари, като продават труда си на други хора и получават определена заплата за това. 100% от хората, получаващи заплата са зависими от работодателя си и във всеки един момент, могат да останат без единствения си източник на доходи. 100% от тези хора мечтаят да са финансово независими и да могат сами да управляват живота си.

Как може да стане това? Отговорите като че ли са два. Единият, от които се нарича мрежов маркетинг, но всичко по реда си.

Една огромна част от хората, които са на хранилката наречена заплата се стремят да натрупат спестявания, чрез които в случай на загуба на работа да успеят да си купят време, за да намерят нова работа и нова хранилка. Дали това обаче е решение на липсата на финансова независимост? Едва ли.

Друга част, която ще се заинтересува от мрежовия маркетинг и за съжаление, доста малка част се опитва да прави нещо по-различно. Този по-различен начин на действие е да създава активи, които след време да започнат да им носят доходи, които малко по-малко да облекчат финансовото им положение. Точно за тези хора са следващите редове. Мрежовият маркетинг е един от няколкото варианти познати на света за създаване на активи от нищото. При мрежовия маркетинг не се изисква голям начален капитал, нито подходящо образование. При мрежовия маркетинг се изисква добър план, много работа, наистина много работа и желание за развитие. При тези условия, мрежовият маркетинг ще ви се отплати и ще ви даде това, за което всички мечтаем – активи, източник на достатъчно доходи за пълноценната ви реализация в живота, без да се налага да работим отново и отново за месечната си заплата.

Как точно ще стане това. как работи мрежовият маркетинг и защо наистина мрежовият маркетинг в България дава възможности за успех? За разлика от обикновения маркетинг, който базира успеха си на реклама по медии, различни прояви и други сравнително скъпи начини за промотиране на стоката, при мрежовия маркетинг информацията за качеството на дадена стока става от ухо на ухо. По-точно казано, при мрежовия маркетинг се разчита на директното разпространение на информацията от човек на човек. Идеалният вариант за разпространение на информацията в мрежовия маркетинг е: Аз научавам за даден продукт и след това разказвам на други 20 човека, които от своя страна разказват всеки на още 20 и така нататък и така нататък. По този начин фирмите изплолзващи мрежов маркетинг пестят страшно много пари от скъпа медийна реклама. Добрата новина за всички нас е, че при варианта мрежов маркетинг тези спестени пари отиват за комисионни на дистрибуторите, разпространяващи информацията и по този начин бизнесът чрез мрежов маркетинг става чудесна възможност за печелене на добри пари. Затова обаче ще стане дума по-надолу.

Всички познаваме хора, които работят от сутрин до вечер. И какво от това? Тези хора могат и да изкарват достатъчно пари, но нямат време да ги изхарчат както трябва. Разбити семейства, развалени почивки, неприятна работа. Познаваме и хора, които не работят въобще и имат време, но нямат пари. Каква е ползата? Никаква.

Изходът е в създаването на активи, на източници на доходи, които не изискват постоянно внимание и 12 часов работен ден. Мрежовият маркетинг дава точно това.

Още няколко думи за двата типа хора, за които говорихме по-горе. Има цели теории за тази типология, а стане ли дума за това веднага на преден план излизат имената на Робърт Кийосаки и Шарън Лехтър. Те са направили много неща, с които биха били полезни на повечето хора, но това, което е нужно на нас сега и е свързано с мрежовия маркетинг е формулировката им за начина по който хората разполагат с парите и живота си. Според тях, хората спокойно могат да се разделят на два типа по това как работят и как харчат парите си – типовете, съвсем прозаично са наречени богат човек и беден човек.

Бедният човек живее и работи по тази схема – РАБОТА – ДОХОДИ – РАЗХОДИ.

С други думи казано, бедният човек работи за да изкарва пари, получава доходи, които харчи за да живее. В редки случаи спестява, но спестяванията му са за “черни дни”. Този човек е зависим от работата си, тъй като тя е единственият му източник на доходи. Ако дойде момент, в който той изгуби работата си, то този човек ще изгуби и доходите си и е обречен на липса на пари, поне до момента, в който не си намери нова работа, от която да бъде зависим отново.

Богатият човек живее и работи по следната схема – РАБОТА – АКТИВИ – ДОХОДИ – РАЗХОДИ.

Тук позицията на графите Активи и Доходи е малко спорна, но така или иначе идеята е следната. Богатият човек работи за да създава активи, които след това му носят доходи, които да удовлетворяват неговите разходи. Богатият човек мисли с една крачка напред. Той създава нещо, което ще носи ползи в последствие, а не чака на хранилката наречена заплата. Той се стреми да бъде независим или поне доколкото това е възможно.

Ето точно това определение на Кийосаки и Лехтър показва колко добра възможност е мрежовият маркетинг. Как работи бизнесът наречен мрежов маркетинг? Най-общо казано на нива. Вие сте на първо ниво. Получавате продукти от дадена компания, която работи на принципите на мрежовия маркетинг с отстъпка, като печелите от отстъпката. Ако искате можете да останете на това ниво. Няма проблем. Само че ще бъдете точно толкова зависим, колкото и бедните хора и не в това е идеята на мрежовия маркетинг. Вие ще работите и ще печелите пари, които ще харчите за да живеете и най-вероятно ще живеете добре, понеже се печели добре, но няма да създавате активи. Колкото изкарате този месец, толкова имате за харчене. Ползата от мрежовия маркетинг не е в този начин на действие, въпреки че и по този начин чрез мрежовия маркетинг могат да се изкарват прилични суми.

Едно голямо НО. Мрежовият маркетинг дава възможност за лесно създаване на активи, които да носят приходи за вас след време, докато вие се занимавате с нещо друго. Казано иначе, чрез бизнеса мрежов маркетинг. печелите пари от нещо, върху което не работите вече.

Как става това? Фирмите, които се занимават с мрежов маркетинг дават възможност на хората, които работят с тях да привличат нови дистрибутори и стимулират това като дават бонуси от печалбите на всеки привлечен от вас дистрибутор. Когато вие привлечете нов човек към бизнеса с мрежов маркетинг, то той става ваш дистрибутор от второ ниво и вие получавате определен процент от неговите приходи. И това е докато той изкарва приходи, независимо за какъв период от време става дума. Този ваш дистрибутор от второ ниво чрез мрежовия маркетинг може да ви носи приходи с години, без вие да се налага да правите каквото и да е. В мрежовия маркетинг вашата задача е в началото да прецените дали този човек си струва усилията, да го убедите в ползите на мрежовия маркетинг и да го обучите. Оттам нататък, той започва да работи за себе си, като фирмата с принципите на мрежов маркетинг дава и на вас за неговия труд. Нещо повече. Ако вашият дистрибутор от второ ниво, привлече трети човек, то той отново ще ви носи процент от приходите си, но по-малък от този на второ ниво, тъй като той вече образно казано е на трето ниво от вас и съответно вашата заслуга е по-малка. И така нататък и така нататък.

Ето, затова се казва мрежов маркетинг, тъй като вие плетете една мрежа от активи, които ви носят доходи, докато вие правите това, което искате. Уголемявате мрежата и набирате още и още хора към мрежовия маркетинг, занимавате се с нещо съвсем различно или просто си почивате.

Съвсем естествено е, че богатият човек ще се стреми да трупа активи, точно според принципите на системата наречена мрежов маркетинг, заобикаляйки се с все повече и повече дистрибутори, като целта му ще е да ги обучава все по-добре и по-добре. Просто те така ще му носят повече приходи.

В мрежовият маркетинг важи основната максима – “По-добре е да изкарам по един процент от 100 човека, отколкото да изкарам 100% сам”. Звучи логично, нали?

Не трябва да се забравя, че мрежовият маркетинг изисква много работа. Огромно количество работа, но се отплаща богато. Чрез този метод на създаване на активи се печели без да се влагат средства. Единствено и само работа. Никоя фирма, занимаваща се с мрежов маркетинг няма да иска от вас да заплащате огромна първоначална такса за участие. В мрежовия маркетинг се иска работа и увеличаване на мрежата от дистрибутори, за което фирмите, използващи системата мрежов маркетинг се отплащат с един доста приличен процент от продажбите.

Мрежовият маркетинг не изисква и особени знания, не се иска университет, не се искат дипломи. Нужно е едно единствено нещо, а то е да се осъзнае, че всеки ден, всеки от нас, по един или друг повод, извършва основната дейност на мрежовия маркетинг – да убеждава другите.

Когато седите пред телевизора и се чудите какво да изберете – филм, футболен мач или новини, вие убеждавате човека до вас, по един или друг начин кое да избере. В мрежовия маркетинг е същото.

Каквито умения използвате за да убедите, че този или онзи филм е по-добър, точно тези умения са ви необходими за да убедите, че този или онзи продукт е по-добър от другите, че този бизнес си струва и че е добре за всеки, да има още един източник на доходи, че вече не е необходимо за никой да стои на хранилката на една заплата.

И точно така започвате да печелите в мрежовия маркетинг. Убедете хората около вас, които имат уменията и желанията да се занимават с мрежов маркетинг. Направете ги свои дистрибутори, печелете от техните приходи чрез мрежовия маркетинг, продавайте вашите стоки, които гарантирано ще са с високо качество за още по-големи печалби и така създавайки активи, работете за вашата финансова свобода.

Имайте предвид, че има много компании, които предлагат възможности за мрежов маркетинг на своите дистрибутори и бонуси освен за директни продажби, така и за привличане на нови дистрибутори. Проучете пазара внимателно, вижте плюсовете и минусите, които предлагат различните фирми и изберете най-подходящата за вас. Добре е да познавате продукта и наистина работата да ви е интересна. Когато проучвате за фирми, предлагащи мрежов маркетинг основно имайте предвид на кой фирмата, работеща с мрежов маркетинг продава продуктите си. В САЩ е прието правило, че една фирма, използваща мрежов маркетинг трябва да продава 70% от стоките си на външни потребители или с други думи казано, едва 30% трябва да бъдат купувани от дистрибуторите на фирмата за тяхна употреба. Това правило е необходимо да се спазва, за да може фирмата да работи легално. Друго нещо, което е хубаво да се проучи е какви са ограниченията за неактивни дистрибутори в мрежовия маркетинг. Добре е да проучите дали има загуба на процент доходи при недостатъчно продадена стока или убедени дистрибутори.

Намерите ли точната фирма, вече просто трябва да се работи здраво и правилно, но това е до един момент. Моментът, в който ще можете да се отпуснете назад и да си кажете, колко добра работа сте свършили. Спокойни, тъй като не зависите от работодател, а имате ваши източници на доходи. Разрушили сте системата РАБОТА – ДОХОДИ – РАЗХОДИ и вече работите с РАБОТА – АКТИВИ – ДОХОДИ – РАЗХОДИ. Вие сте богат човек.

Бизнесът чрез мрежов маркетинг е като да построиш къща. Необходим е здрав труд, необходими са идеи и внимание, за да положиш основите, да изградиш стените, да поставиш покрив, но накрая можеш да се излегнеш пред камината и да си кажеш колко добре се чувстваш в новия си дом.

Всъщност, нашият съвет е да не спирате да се занимавате с каквото и да е, дори и постигнали финансова независимост, тъй като това, което правим и това, с което се занимаваме всеки ден е всъщност това, което ни определя като хора, но това е вече друга тема.

Важното в случая е, че мрежовият маркетинг е онази възможност за обикновения човек в България да създава активи, която дава шанс на всеки да постигне своята финансова незавимост. Своето богатство.

Ако имате интерес да разберете нашата идея в конкретни детайли, пишете ни тук!

|